KARA SURLARI

Proje Detayları
  • Lokasyon : İstanbul

KARA SURLARI

İstanbul Surları’ndan biri olan Kara Surları, Güneyde Marmara Denizi sahilinden başlayıp kuzeyde Haliç’e kadar uzanır.

İstanbul Kara Surları Aydınlatma Uygulama Projesi kapsamı; Eğri Kapı, Edirne Kapı ve Sulukule Kapı’nın da içinde olduğu, Ayvansaray’dan Adnan Menderes Bulvarı’na kadar olan 50km2 ‘lik kısımdır.  Proje kapsamında; surlar, burçlar, kuleler ve kapılar ele alınmıştır.

Kentin omurgası olarak tanımlanan İstanbul Kara Surları, önemli bir kent simgesidir. Sur hattı boyun­ca önemli akslar, izler, ayırıcı unsurlar, odak noktaları ve geçiş noktaları birlikte değerlendirilerek aydınlatma kararları verilmiştir.

Kentin ve proje alanının önemli akslarından Ayvansaray Caddesi ve Adnan Menderes bulvarı sur hattının iki ucunda yer almaktadır. Fevzi Paşa caddesi de proje alanını orta noktasından bölmek­tedir. Bu caddeler, aydınlatma kararlarını büyük ölçüde etkileyen akslardır.

İstanbul Kara Surları inşa edildiği dönemde kent savun­ması amacı taşımasından ötürü stratejik bir sınır hattı olarak çalışmaktaydı. Fakat aydınlatma kararları verilirken bu keskin ayrım; ara ara geçiş noktaları olan kapılar ön plana çıkarılarak şeffaflaştırılmıştır. Günümüz koşulların­da tarihi surların bölücü olmaktan öte birleştirici bir kent simgesi olarak çalışmasına dikkat edilmiştir.

Sur duvarlarının homojen bir şekilde aydınlatılarak görünürlüğünün artması hedeflenmiştir. Ek olarak, kapı ve cadde geçiş alanları vurgulanmıştır. Bu alanlardaki kule ve burçlar aydınlatılarak ön plana çıkartılmıştır.